Раздел Розділ 2. Механічний рух. 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу