Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 10. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини