Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 20. Клімат. Води суходолу