Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 25. Геологічна будова і рельєф