Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 32. Геологічна будова та рельєф