Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 35. Геологічна будова і рельєф