Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 49. Висотна поясність