Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 6. Тектонічні структури і рельєф