Раздел РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ. § 8. Широтна зональність і вертикальна поясність