Раздел § 8. Широтна зональність і вертикальна поясність