Запитання та завдання для самоперевірки. Тема 2. Південна Америка