Раздел Розділ 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Завдання для перевірки знань № 4 (§17 - §20)