Раздел Завдання для перевірки знань № 4 (§17 - §20)