Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 11. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали