Раздел § 18. Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор