Раздел Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. § 10. Масова частка елемента в речовині