Раздел Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. § 13. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хім ії