Раздел Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. § 14. Фізичні й хімічні властивості речовини. Фізичні та хімічні явища