Раздел Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ. § 18. Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор