Раздел Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ. § 20. Поширення і колообіг оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль