Раздел Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. § 5. Атоми. Хімічні елементи