Раздел § 20. Добування кисню у промисловості та лабараторії