Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 10. Атоми. Хімічні елементи