Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 13. Прості речовини. Метали і неметали