Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 17. Відносна молекулярна маса