Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 18. Масова частка елемента у складній речовині