Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент