Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 14. Прості речовини