Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 5. Фізичні тіла і речовини