Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 6. Фізичні властивості речовин