Раздел РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ. Етапи побудови інформаційної моделі