Раздел Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ (§2-§7)