Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст