Раздел Психічна й духовна складові здоров’я. Психологічні конфлікти і способи їх подолання