Раздел § 46. Написання часток бо, но, то, от, таки