Раздел МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ. 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то