Раздел МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. 36. Правопис сполучників