Раздел § 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то