Раздел § 37. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності и підрядності