239. § 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників