185. § 16. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду