283. § 25. Написання прислівників разом і через дефіс