480. 15. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені