Раздел § 1. Раціональні вирази. 6. Тотожні перетворення раціональних виразів