Самостійна робота № 4. Степінь із цілим від’ємним показником