444. 13. Функція у = х2 - 16. Числові множини. Ірраціональні та дійсні числа № 395 - 510