Раздел ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ. § 56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин