Раздел § 24. Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням