Раздел § 25. Різноманітність комах. Комахи з повним перетворенням