РОЗДІЛ 4. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ