Раздел РОЗДІЛ 3. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. § 20. ВІД ВЕЛИКОЇ ОМАНИ ДО ВЕЛИКОГО ВІДКРИТТЯ