Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 25. ЕНЕРГІЯ ПАЛИВА